Финансовая компания «Дельта»

(0472) 33-09-41

Брокерська діяльність

Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно - правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо
цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються
від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

Торговець цінними паперами, який провадить брокерську діяльність, може надавати своїм клієнтам консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів та
інших фінансових інструментів.


З питань надання брокерських послуг звертайтесь за телефонами:

0472 33-09-41