Финансовая компания «Дельта»

(0472) 33-09-41

Нормативні документи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ "ФК "ДЕЛЬТА".

Ліцензія НКЦПФР серії АД №0344411 від 27.06.2013 року. Брокерська діяльність.

Ліцензія НКЦПФР серії АД №0344412 від 27.06.2013 року. Дилерська діяльність.

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ №263299 від 12.10.2013 року. Депозитарна діяльність.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 11.06.2015 року №161.

Свідоцтво про членство в ПАРД.

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ.

Схематичне зображення структури власності ТОВ "ФК "ДЕЛЬТА"

Внутрішні положення та документи

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Тарифи на депозитарне обслуговування.


Фінансова звітність
Аудиторський висновок за 2018 рік
Баланс за 2018 рік
Звіт про фінансові результати за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Річну фінансову звітність ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА» за 2018 рік було розміщено в періодичному виданні - Всеукраїнська інформаційна газета «Фінансовий вісник» № 448 від 21.03.2019 р.


Аудиторський висновок за 2017 рік
Баланс за 2017 рік
Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Аудиторський висновок за 2016 рік
Баланс за 2016 рік
Звіт про фінансові результати за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
Звіт про власний капітал за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік

Аудиторський висновок за 2015 рік
Баланс за 2015 рік
Звіт про фінансові результати за 2015 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік
Звіт про власний капітал за 2015 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік

Аудиторський висновок за 2014 рік
Баланс за 2014 рік
Звіт про фінансові результати за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік
Звіт про власний капітал за 2014 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік

Аудиторський висновок за 2013 рік

Баланс за 2013 рік
Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік

Аудиторський висновок за 2012 рік
Баланс за 2012 рік
Звіт про фінансові результати за 2012 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
Звіт про власний капітал за 2012 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

Аудиторський висновок за 2011 рік
Баланс за 2011 рік
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
Звіт про власний капітал за 2011 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік